Skip to main content

Karam Daulet-Singh

Managing Partner

Anuj Bhatia

Partner

Gaurav Desai

Partner

Uday Walia

Partner

Yashasvi Mohanram

Partner

Sameeksha Chowla

Counsel

Shruti Bhat

Counsel

Yashita Sharma

Counsel

Vinod Dhall

Senior Adviser

Malini Bhagat

Communications and Sustainability

Samiksha Godiyal

Of-Counsel*

Surbhi Soni

Senior Associate

Palak Chadha

Senior Associate

Vaishnavi Sankar

Senior Associate

* Litigation counsel with an independent legal practice.